FANDOM


Paasivun logo

Työntekijöiden opaskirjat: Hovinarri

Ohjeita ammatille.

Toimenkuva

Hovinarri on vastuussa Aurinkomaan kulttuurin kehittämisestä ja työpaikkojen luomisesta kulttuurialalle. Hän on kulttuuritoimen hallinnollinen pää ja on vastuussa museoista, teattereista, kirjastoista, kulttuuritapahtumista, ym kultuuriin liittyvästä. Hovinarri huolehtii kulttuuritoimen budjettien laatimisesta ja palkanmaksuista. Työ vaatii omatoimista aloitekykyä ja aktiivista asennetta. Hovinarri kouluttaa tai huolehtii siitä että hänen alaisensa ovat koulutettuja tehtäviin ja on viime kädessä se ihminen jolta kysytään mitä tulee tehdä ja mitä ei ja kantaa myös vastuun näistä asioista.

Palkanmaksu

Hovinarri saa palkkansa jaarlilta viikkoraporttia vastaan.

Raportointi

Hovinarrin tulee esittää suunnitelmat kulttuurin edistämisestä kirjallisesti jaarlille. Tämä on palkanmaksun edelletys. Palkkakulut tulee myös raportoida. Alla on esimerkki hyvästä raportista:

Hovinarrin viikkoraportti: Vko 40
Kirjoittaja: [nimi]

Viikon aikana kirjastoihin on saatu seuraavia uusia kirjoja: [lista kirjoista] 
Lisäksi lisäksi on valmistunut uusi alue: [tietoa] 

Museoon on avattu uusi näyttely [tietoa] ja hankittu mustetta.

Kulut:

Palkat: 150r
Muste: 20r


Yllä oleva malli on vain esimerkki, ja raportin muotoilu on vapaa, kunhan siitä löytyvät kaikki oleelliset tiedot. Raportit palautetaan kirjallisesti sinetöitynä sinettivahalla Jaarlin toimistoon joko hänelle henkilökohtaisesti tai hänen postilaatikkoonsa.


.